بانک کتاب ثبت لینک
بستن تبلیغات [X]
کولر گازی گرین - صفحه 4

نت پیانو نت ویولن نت سنتور نت گیتار

فيلتر دراير چيست؟ :


فيلتر دراير وسيله ايست که مواد نامطلوب سيکل تبريد را جذب مي‌کند.

از قبيل: رطوبت، اسيد که مي‌توانند تاثيرات مخربي را بر روي سيکل تبريد بگذارند.


وظيفه فيلتر درايرها در سيستم‌هاي تبريد:
فيلتر دراير از سيستم تبريد در برابر ذرات نامطلوب براي سيستم محافظت مي‌کند.

فيلتر درايرها واکنش‌هاي شيميايي در سيکل تبريد را با حذف ذرات خارجي به حداقل مي‌رسانند.

فيلتر دراير همچنين مي‌تواند اسيد و ذرات جامد را جمع‌آوري کند.

فيلتردراير از تشکيل برفک در اريفيس شير انبساط به وسيله جمع‌آوري رطوبت در سيسستم جلوگيري مي‌کند.


محل قرار گيري فيلتر دراير در سيستم تبريد:

فيلتر دراير به صورت طبيعي در خط مايع نصب مي‌شود جايي

که براي محافظت از اکسپنشن ولو به کار مي‌رود.

سرعت مبرد در خط مايع بسيار پايين است و بنابراين تماس بين مبرد

و هسته فيلتر خوب است همچنين افت فشار در فيلتر دراير پايين است.

فيلتر دراير را همچنين مي‌توان در خط ساکشن نصب کرد تا

از کمپرسور در برابر مواد زايد و رطوبت محافظت کند.

فيلتر خط ساکشن را همچنين فيلتر سوختن نيز مي‌نامند زيرا مي‌توان

از آن براي زدودن اسيد توليد شده بعد از سوختن کمپرسور استفاده کرد

و اطمينان داشت که افت فشار کم است. فيلتر دراير خط ساکشن هميشه

بزرگ‌تر از فيلتر دراير خط مايع است.


فيلتر درايرهاي خط ساکشن را قبل از رسيدن افت فشار به مقادير زير بايستي تعويض کرد:

در سيستم‌هاي کوچک: 0?5 bar
در سيستم‌هاي تبريد: 0?25 bar
در سردخانه‌ها: 0?15 bar


فيلتر درايرهاي استاندارد

فيلتر درايرها را بايستي در جهتي که بر روي آن‌ها با فلش مشخص شده

نصب کرد و به صورت مرسوم در خط مايع نصب مي‌شوند.
انواع فيلتر درايرها
فيلتر دراير خط مايع
فيلتر درايرهاي دو جهته که مي‌توان از هر سمتي آن‌ها را نصب کرد.
فيلتر درايرهاي دوجهته همچنين براي خط مايع نيز استفاده مي‌شوند.
فيلتر درايرهاي دوجهته داراي شير يک‌طرفه مي‌باشند

که به آن‌ها اطمينان مي‌دهد مبرد از تمام سطح فيلتر استفاده کند

و مواد زايد در قسمت محيط فيلتر جمع شود.
فيلتر درايرهاي ترکيبي
فيلتر درايرهاي خط ساکشن
ساختار فيلتر درايرها:
فنر: فيلتر را بدون حرکت مي‌کند و فيلتر را در تلورانس خود منقبض مي‌کند.
نمد: از آسيب فنر به هسته جلوگيري مي‌کند.
هسته: رطوبت در سيستم را جذب مي‌کند.
صفحه توري: از خروج ذرات از فيلتر جلوگيري مي‌کند

و در زمان جوشکاري از سوختن اجزا جلوگيري مي‌کند.
فيلتر درايرهاي هسته جامد
يک فيلتر دراير هسته جامد شامل ملکول‌هاي غربال کننده و آلوميناي فعال است.

هسته جامد را مي‌توان با اسفنج مقايسه کرد که توانايي جذب آب را دارد.

دانه بندي ملکولي آب را در خود نگه مي‌دارد و آلوميناي فعال نيز اسيد را نگه مي‌دارد.
پلي استر به کار رفته در فيلتر باعث جذب مواد زايد سيکل مي‌شود.

هسته بيش‌تر مواد زايد درشت را جذب مي‌کند و پلي استر ذرات ريز را جذب مي‌کند.

فيلتر دراير توانايي نگه داري مواد زايد با اندازه بزرگ‌تر از 25 ميکرون را داراست.

دانه‌هاي هسته شامل کريستال‌هاي زيوليت که از جنس سيليکات است، مي‌باشد.
تجزيه مبرد در شرايط زير امکان اتفاق افتادن دارد:
دماي بالا
ناپايداري شيميايي
کاتاليزرهاي فعال
آب
اکسيژن


تشکيل اسيد در سيستم تراکمي

در سيستم‌هاي تبريد امان تشکيل اسيد به وسيله شکستن ساختار مبرد

و روغن وجود دارد. دو نوع اسيد مي‌تواند در سيستم تبريد تشکيل شود:
1. اسيدهاي غير ارگانيک: اين اسيد در سيستم‌هايي که از مبردهاي

شامل کلر و فلوراستفاده مي‌کنند، تشکيل مي‌شود.
2. اسيدهاي ارگانيک: که حاصل شکستن ساختار روغن است.
3. روغن‌هاي معدني: که با فعاليت کاتاليزري انجام مي‌شود

(اين اتفاق تحت بارهاي مکانيکي و دمايي اتفاق مي‌افتد).
4. روغن‌هاي POE: اين اتفاق در اثر وجود رطوبت بوجود مي‌آيد.
اسيدهاي غير ارگانيک
اسيدهاي غير ارگانيک حاصل شکستن ساختار مبرد هستند

(براي مثال کلر و فلور). در زير عواملي که باعث تاثير در شکستن ساختار مبرد مي‌شوند،

ذکر شده است:
دما
وجود اکسيژن در سيکل تبريد
آلودگي آب
فعاليت کاتاليزري
پايداري مبرد (بسياري از مبردها داراي کيفيت مناسبي نمي‌باشند)
اگر فاکتورهاي بالا تعديل شود، مبرد پايدار باقي مي‌ماند.

براي مثال اگر دما، آب و فعاليت کاتاليزري به حداقل برسد.

ميزان زياد اکسيژن نمي‌تواند باعث آسيب و شکستن ساختار مبرد شود.
اسيد ارگانيک
اين اسيد در اثر شکستن ساختار روغن تشکيل مي‌شود.

براي مثال: Mineral Oil & POE Oil

روغن‌هاي معدني: اسيدهاي ارگانيک از روغن‌هاي معدني

در اثر بارهاي مکانيکي و يا حرارتي تشکيل مي‌شوند.

روغن‌هاي POE: اسيدهاي ارگانيک از روغن‌هاي POE در اثر وجود رطوبت در سيستم،

تشکيل مي‌شوند. اين اسيدها داراي فعاليت کمي هستند.
جاذب رطوبت
اين فيلترها از موادي تشکيل شده‌اند که جاذب شديد رطوبت هستند.

اين مواد رطوبت موجود در گاز و مايع مبرد را جذب مي‌کنند.

مواد جاذب با جذب رطوبت، آب را به شکل اشباع در مي‌آورند

و در سطح خود نگه مي‌دارند. آمونياي فعال و دانه بندي به عنوان عوامل اصلي

جذب رطوبت به شمار مي‌روند.
جاذب رطوبت چگونه کار مي‌کند؟
جذب رطوبت نتيجه 3 پديده است:
1. جذب شيميايي Chemisorption
زماني که رطوبت نسبي افزايش مي‌يابد. اولين گام براي جذب رطوبت

به روش شيميايي و در سطح مواد جاذب به وسيله لايه تک ملکولي سطح انجام مي‌شود.
2. جذب فيزيکي Physisorption
زماني که رطوبت نسبي افزايش مي‌يابد. زماني که ميزان رطوبت نسبي به 10% مي‌رسد، در اين نقطه چندين لايه بخار آب تشکيل مي‌شود و در اين شرايط مهم‌تري روش جذب، جذب فيزيکي است.
3. ميعان
زماني که فشار بخار آب (رطوبت نسبي) به 40% مي‌رسد، ميعان اتفاق مي‌افتد.
جذب رطوبت توسط جاذب
محتواي آب موجود در گاز مشخص کننده ميزان وزن و حجم آب

در واحد وزن يا حجم گاز است. براي مشخص کردن ميزان آب از واحد جزء

در ميليون يا PPMV و يا PPMW استفاده مي‌کنند. براي هر دماي

مشخص مي‌توان رطوبت نسبي را که مشخص کننده

نسبت فشار به فشار اشباع است، بيان کرد.
ظرفيت جذب رطوبت توسط ملکولهاي جاذب رطوبت در زير نشان داده شده است.
دانه بندي ملکولي - زيوليت
زيوليت يک نوع دانه بندي ملکولي است که حتي با نام سيليکات آبدار نيز شناخته مي‌شود.
اين دانه بندي‌ها به صورتي هستند که ملکول‌هاي آب مي‌توانند

به آن‌ها وارد شوند اما ملکول‌هاي گاز نمي‌توانند.
تاريخچه جاذب رطوبت
نوع جاذب رطوبت به روغن مورد استفاده و مبردي که

در سيستم به کار برده مي شود وابسته است.

با روغن‌هاي معدني، فيلتر شامل آمونياي فعال با قابليت

جذب بالاي مواد قطبي است. آلومينا به صورت گزينشي

ملکول‌هاي اسيد ارگانيک را جذب مي‌کند.
با روغن‌هاي POE يا PAG، به دليل هيدروليز بودن آب در اين روغن‌ها

بايستي جاذب قوي آب باشد.
پارامترهاي انتخابي فيلتر دراير
در ادامه پارامترهاي اصلي مورد نياز براي انتخاب فيلتر دراير آمده است.
سايد گلس‌ها:
يک سايد گلس مشخص کننده ميزان مبرد و رطوبت موجود در سيستم است.

به صورت طبيعي بعد از فيلتر دراير نصب مي‌شود.

شناسان‌گر رنگي موجود در داخل سايت گلس، نشاندهنده

سطح رطوبت موجود در سيستم است.

سبز: ميزان رطوبت در مبرد خطرناک نيست.
زرد: ميزان رطوبت در خط مايع و قبل از شير انبساط بالاست.

اگر در سايت گلس حباب را مشاهده کرديد، نشانگر يکي يا چند تا از موارد زير است:

1. افت فشار در فيلتر دراير زياد است، اين امر ممکن است باعث قفل شدن مسير جريان مبرد شده باشد.
2. نقص در سابکول يا مادون سرد بودن مبرد وجود دارد.

3. ميزان شارژ مبرد در کل سيستم کافي نيست.

نکته: در صورتي که سايت گلس ميزان رطوبت را بالا مشخص کرد،

فيلتر دراير بايستي تعويض شود.

تعويض فيلتر دراير

تعويض فيلتر دراير زماني انجام مي‌شود که:

1. سايت گلس ميزان رطوبت موجود در سيستم را بالا مشخص کند (زرد).

2. يکي از اجزاي اصلي سيستم، براي مثال کمپرسور تعويض شده باشد.

3. افت فشار در فيلتر دراير بالا باشد (حباب‌ها در طول کارکرد عادي سيستم تشکيل شود).

4. هر وقت که سيستم تبريد براي هر دليلي براي مثال تعميرات باز مي‌شود، بايستي فيلتر دراير تعويض گردد.
جمع بندي
يک فيلتر دراير وسيله‌اي است که مواد نامطلوب و رطوبت را که بر کارکرد

بهينه سيکل تاثير مي‌گذارد را جذب مي‌کند
فيلتر درايرها را مي‌توان به صورت اصلي و يا با تغييراتي

براي کاربرد مورد نظرتان به کار برد که در فيلم‌هاي بعدي آموزش داده خواهد شد.

فيلتر درايرها را مي‌توان در خط ساکشن و يا در خط مايع نصب کرد.
تشکيل اسيد در سيستم تبريد مي تواند در اثر محتواي رطوبتيدر سيستم در روغن و يا مبرد تشکيل شود.
هسته فيلتر دراير شامل مواد جاذب رطوبت است که رطوبت مبرد در سيکل تبريد را جذب مي‌کند.

آلوميناي فعال و دانه بندي ملکولي جاذب‌هاي اصلي رطوبت هستند.
زيوليت يک نوع از دانه بندي ملکولي است

که به عنوان هسته جامد فيلتر دراير به کار مي‌رود.

نوع رطوبت گير براساس روغن کاري و مبرد مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

يک سايدگلس نشان گر ميزان مبرد سيستم و رطوبت موجود در سيستم است.

سايت گلس به صورت معمول بعد از فيلتر دراير نصب مي‌شود.

فيلتر دراير را درصورت مشاهده موارد زير بايستي تعويض کرد:
اگر سايت گلس به رنگ زرد در بيايد.
اگر در طول کارکرد عادي سيستم حباب در سايت گلس مشاهده شود.
اگر يکي از اجزاي اصلي سيستم تعويض شده باشد.
اگر سيستم تبريد باز شده باشد تا يکي اجزاي سيستم تبريد تعمير شود.

فيلتر دراير چيست؟ :

برچسب ها: کولر گازی گری , داکت اسپلیت گرین , فن کوئل گرین , چیلر تراکمی گرین , مینی چیلر گرین VRF , گرین ,

[ بازدید : 0 ]

[ يکشنبه 2 ارديبهشت 1397 ] [ 17:16 ] [ مهاجر ]

[ ]

ضريب EER چيست؟ :


EER مخفف کلمات Energy Efficiency Ratio است.

که معناي آن نسبت راندمن انرژي در ضريب عملکرد سرمايش است.

EERرا مي‌توان از ديدگاهي بنيادي‌تر شاخص تقسيم انرژي خنک کاري دستگاه

بر انرژي الکرتريکي دستگاه محاسبه کرد.

هرچه مقدار EER بيش‌تر باشد راندمان دستگاه بالاتر خواهد بود.

شما مي‌توانيد با در نظر گرفتن EER دستگاه‌ها در طول مدت

محدودي موجب کاهش هزينه‌هاي مصرف انرژي شويد،

براي همين توصيه مي‌شود حتما قبل از خريد دستگاه‌هاي تهويه مطبوع

به اين مطلب توجه نماييد.

شرکت تهويه مطبوع وستن اير با توجه به عملکرد EER

دستگاه‌هاي خود اميدوار است بتواند سهمي در رشد

و اعتلاي صنعت تهويه مطبوع ايران داشته باشد.

ضريب EER چيست؟ :

برچسب ها: کولر گازی گری , داکت اسپلیت گرین , فن کوئل گرین , چیلر تراکمی گرین , مینی چیلر گرین VRF , گرین ,

[ بازدید : 6 ]

[ يکشنبه 2 ارديبهشت 1397 ] [ 17:02 ] [ مهاجر ]

[ ]

آشنايي با منبع انبساط :

به منظور تثبيت فشار سيستم و فراهم آوردن امکان انبساط حجمي آب

در اثر افزايش دما در سيستم‌هاي بسته، لازم است از ظرفي به نام منبع انبساط استفاده شود.

منبع انبساط ممکن است بصورت باز يا بسته باشد:
منبع انبساط باز:

اين منبع که با هواي آزاد در ارتباط است در خط مکش پمپ و

برفراز بالاترين مبدل حرارتي ساختمان (حداقل 7 فوت بالاتر) نصب مي‌شود.

اتصال منبع انبساط به خط مکش پمپ سبب مي‌گردد

که سمت مکش تحت فشار آتمسفر قرار داشته هوا نتواند به داخل سيستم نفوذ کند.

فشار استاتيکي ناشي از ارتفاع آب در منبع انبساط که روي پمپ اعمال مي‌شود

بايد بيش‌تر از افت فشار آب در لوله، از محل اتصال به لوله انبساط تا سمت مکش پمپ باشد.

هرچند که از لحاظ تئوري مي‌توان منبع انبساط را تنها با يک لوله با سيستم مرتبط نمود

ولي بهتر است به منظور شرکت دادن آب منبع انبساط در سيرکولاسيون،

دو لوله يکي براي رفت و ديگري جهت برگشت آب از منبع انبساط در نظر گرفته شود.

منبع انبساط در نظر گرفته شود. منبع انبساط باز براي سيستم‌هاي حرارت مرکزي

با فشار کم و دماي حداکثر 180F مناسب است.
محاسبه حجم منبع انبساط باز

محاسبه حجم منبع انبساط باز از دو روش انجام مي‌شود.

روش اول دقيق‌تر و روش دوم ساده تر است:
- روش اول:
در اين روش قدم به قدم مطابق دستور عمل مي‌کنيم:
1- براي محاسبه حجم آب داخل لوله‌ها بدين ترتيب که وزن آب برحسب پاوند

بر يک فوت طول لوله با قطرهاي مختلف را از جداول استخراج نموده

در کل طول لوله کشي (رفت به اضافه برگشت) ضرب مي‌کنيم

تا وزن آب در لوله‌ها برحسب پاوند بدست آيد، سپس مقدار بدست آمده را تقسيم

بر 8.33 نموده حجم آب را برحسب گالن بدست مي‌آوريم.

2- تعيين حجم آب داخل ديگ و ساير وسايل مبدل حرارتي به گالن،

اين مقدار معمولا در کاتالوگ وسايل مذکور داده مي‌شود.
3- تعيين درصد افزايش حجم آب بازاء افزايش دماي آب ورودي به سيستم
4- تعيين حجم منبع انبساط با استفاده از فرمول زير:
درصد افزايش حجم آب x (حجم آب داخل وسايل مبدل حرارتي + حجم آب درون لوله‌ها = حجم منبع انبساط
- روش دوم:
اين روش از دقت کمتري نسبت به روش پيشين برخوردار است:
V=QB/6400
V: حجم منبع انبساط باز برحسب گالن
QB [Btu/hr]: قدرت حرارتي ديگ
چنانچه ذکر شد، منبع انبساط باز ممکن است با يک لوله و يا دو لوله يکي

براي رفت و ديگري براي برگشت آب، به سيستم مربوط شود.

منبع انبساط بسته

اين منبع در سيستم‌هاي گرمايش با دماي آب زياد (بيش از دماي جوشش آب درفشار جو)

و نيز در مواردي که به علت محدوديت ارتفاع موتور خانه يا هر دليل ديگري نتوانيم

از منبع انبساط باز استفاده نماييم، به کار مي‌رود. اين منبع که در هر جاي ساختمان مي‌تواند قرارگيرد،

با هواي آزاد ارتباط ندارد و فشارسيستم توسط بالشتک هوا، بخار و يا يک گاز بي اثر

مانند ازت که نيمي از حجم منبع را اشغال مي‌کند تامين مي‌گردد.

حداکثر فشار بستگي به مقتضيات طرح دارد و جهت کنترل آن از شير اطمينان استفاده مي‌گردد.

حداقل فشار در منبع انبساط بايد به اندازه‌اي باشد که موقع سرد بودن

سيستم بالاترين رادياتور از آب پر باشد. ضمنا لازم است

در تمام نقاط مرتفع سيستم شيرهاي هواگيري نصب شوند.

آشنايي با منبع انبساط :

برچسب ها: کولر گازی گری , داکت اسپلیت گرین , فن کوئل گرین , چیلر تراکمی گرین , مینی چیلر گرین VRF , گرین ,

[ بازدید : 0 ]

[ شنبه 1 ارديبهشت 1397 ] [ 15:12 ] [ مهاجر ]

[ ]

رطوبت گير چيست؟ :

مواد رطوبت گير، در رطوبت گيرهاي خطوط لوله مكش و مايع

سيستم‌هاي سرد کننده قرار مي‌گيرد تا محتويات آب و رطوبتي سيستم را جذب کند.

بعضي از مواد رطوبت گير و جاذب رطوبت معمول عبارتند از:
1. آلوميناي فعال شده
2. سولفات کلسيم
3. سيليكاژل
4. آلوميناژل
5. شبكه توري(سرند) بسيار ظريف و مولكولي

بيش‌تر اين رطوبت گيرها، رطوبت، رسوبات و اسيدهاي مواد سرمازا را جذب مي‌کنند.

رطوبت گيرها معمولا در مسير لوله حامل مايع سرمازا و در نزديكي سوپاپ

کنترل جريان ماده سرمازا قرار مي‌گيرند. اين مواد و وسايل بايد حتي الامكان

در جاي خنک قرار گيرند زيرا گرما مي‌تواند باعث جدا شدن مجدد رطوبت

از آن‌ها و مخلوط شدن آن با ماده سرما زا شود.
رطوبت گير حامل مايع سرمازا بايد در حالت عمودي سوار شود

و ماده سرمازا از پايين به بالاي آن جريان يابد. اين رطوبت گيرها

تا زماني که قدرت جذب رطوبت خود را از دست نداده‌اند در مدار باقي مي‌مانند.
پس از پيش آمدن سوختگي سيم پيچ‌هاي موتور، معمولا يک

واحد رطوبت گير بزرگ در مسير لوله برگشت به کمپرسور قرار داده مي‌شود.

اين رطوبت گيرها نيز بهبودن ت عمودي سوار شده و جريان مايع سرمازا

در آن‌ها از بالا به پايين است تا عبور روغن از آن آسان‌تر باشد. رطوبت گيرهاي لوله

برگشت را معمولا پس از پايان نظافت داخلي سيستم، از خط خارج مي‌کنند.

رطوبت گيرهاي اشباع شده را نبايد با گرم کردن فعال نمود.
راندمان يک دستگاه سرد کننده تجارتي تا حد زيادي به نظافت داخلي آن بستگي دارد.

فقط روغن و ماده سرمازاي تميز و عاري از رطوبت بايد در سيستم جريان داشته باشد.

تمام ذرات خارجي و رطوبت آب بايد از ماده سرمازا جدا گرديده و يا در محلي

که ايجاد مزاحمت و ضرر به دستگاه ننمايند جمع گردد.
براي اين منظور از طوري‌هاي سيمي، فيلترها و انواع مواد جاذب آب استفاده مي‌شود.

اين قطعات ممكن است به صورت جداگانه در سيستم قرار گيرند و يا همگي

در يک مجموعه جمع شوند.

اگر مواد جاذب رطوبت ظرفيت کافي براي جذب بيش‌ترين و کم‌ترين

حد محتوي رطوبت داشته باشند و کاملا احياء شده باشند مي‌توانند ماده سرمازا

را عاري از رطوبت و تميز نگه دارند. رطوبت گير معمولي، گاه مايع مستقيما از آن عبور مي‌کند،

از يک لوله (برنجي - مسي - فولادي) مملو از مواد شيميايي جاذب رطوبت تشكيل شده است.

در اين رطوبت گير عمل جذب رطوبت مستقيم و بدون تغييرات شيميايي است،

مانند آلوميناي احياء شده يا سيليكاژل و يا همراه با کمي تغييرات شيميايي است،

مانند سولفات کلسيم.
در هر دو انتهاي لوله معمولا يک فيلتر نصب مي‌شود و اتصال لوله

يا لاله‌اي است و يا لحيم کاري. يک نوع از رطوبت گيرهاي متداول براي هميشه

در مسير لوله مايع باقي مي‌ماند و فقط محفظه ماده شيميايي آن تعويض مي‌گردد.
متداول ترين مواد جاذب رطوبت عبارتند از آلوميناي احياء شده نوع H يا F،

سيليكاژل و سولفات کلسيم. کلروکلسيم زماني به فراواني مورد مصرف بود

ولي امروزه به مقادير زياد مصرف نمي شود.
رطوبت گير ها معمولا در خطوط حامل مايع نصب مي‌شوند.

رطوبت ماده سرما زاي 12-R بايد تا حد 15 قسمت رطوبت در يک ميليون و

رطوبت 22-R تا 25 قسمت در يک ميليون قسمت ماده سرما زا به بالا است.

تجربه نشان مي‌دهد که اگر مقدار رطوبت در سيستم از 25 قسمت رطوبت

در يک ميليون قسمت ماده سرمازا کم‌تر باشد، احتمال زنگ زدگي،

تجزيه روغن و سوختن موتور تقريبا به طور کامل از بين مي‌برد.

در موقع تميز کردن يک سيستم سرد کننده چهار کار مهم و ضروري

و اساسي زير بايد انجام شود:

1. گرفتن آب
2. گرفتن اسيد
3. خارج کردن ذرات جامد
4. داشتن وسيله‌اي که نشان دهد کار جذب رطوبت تمام شده است

رطوبت گيرها معمولا سه کار اول را انجام مي‌دهد و

براي انجام قسمت چهارم عمليات به وجود رطوبت سنج نياز است.

چون روغن رطوبت خود را به آهستگي از دست مي‌دهد و

عايق سيستم‌هاي بسته احتمالا مقداري رطوبت در طول زمان رها مي‌کند

رطوبت گير ها بايد براي هميشه در سيستم باقي بمانند.

دستگاه هاي رطوبت گير مانند اسفنج عمل مي‌کنند،

ولي اگر کوچك باشد، هنگامي که کاملا اشباع شود، نخواهد توانست

رطوبت ماده سرمازا را کاملا جذب نمايد. استفاده از رطوبت سنج

تنها راه امن آگاهي از اين وضعيت است، به خصوص در مورد

دستگاه هاي تهويه هواکه يخ نمي‌زنند.

رطوبت نماهاي مختلفي وجود دارند. يک نوع آن در صورت مرطوب بودن

سيستم در حد خطرناک، به رنگ صورتي در آمده و در صورت ايمن بودن

سيستم از نظر مقدار رطوبت به رنگ آبي در مي‌آيند. رطوبت گير هاي ماده

سرمازاي 22- R بايد سه تا پنج برابر رطوبت گيرهاي مخصوص ماده 12- R

براي مقادير مساوي ماده سرمازا باشند. هر چه ظرفيت جذب و حلاليت آب

در ماده سرمازا بيش‌تر باشد، رطوبت گير بزرگ تري مورد نياز خواهد بود.

رطوبت گير چيست؟ :

برچسب ها: کولر گازی گری , داکت اسپلیت گرین , فن کوئل گرین , چیلر تراکمی گرین , مینی چیلر گرین VRF , گرین ,

[ بازدید : 0 ]

[ شنبه 1 ارديبهشت 1397 ] [ 14:59 ] [ مهاجر ]

[ ]

راهنماي انتخاب کولر گازي

در انتخاب يک کولر گازي موارد متعددي وجود دارد که بايد به آن‌ها توجه کرد،

ما در اين مطلب قصد داريم چند مورد مهم در مورد کولر گازي را مورد بررسي قرار دهيم
بايد توجه داشت که بهاي برق مصرفي سرمايش کولر گازي مربوط به پله‌هاي آخر مصرف مي‌باشد

که در استان‌هاي شمالي اين بها بين 1500 تا 2150 ريال بر هر کيلووات مي‌باشد

و با توجه به افزايش بيست درصدي هزينه برق در تابستان، ارزش متوسط هر کيلو وات

ساعت صرفه جويي حدودا 2200 ريال مي‌رسد. بنابراين راهنماي انتخاب سيستم

سرمايش و راهکارهاي کاهش مصرف انرژي در کولر گازي در فصل گرمايش بسيار با ارزش مي‌باشد.
لازم است که در هنگام خريد کولر گازي به برچسب انرژي کولر گازي و اسپيليت توجه داشته باشيد.

بازده انرژي کولر گازي‌ها بيان مي‌شود که نمايان‌گر توليد سرمايش به ازاي هر واحد

مصرف برق برحسب وات و يا EER گازي برحسب KW/KW و يا BTU/W مي‌باشد.

واحد راندمان نيز KW يا BTU کيلو وات به ازاي واحد توليد سرمايش برحسب بزرگ‌تر باشد،

توليد سرمايش به ازاي يک وات و يا يک کيلو وات توان مصرفي بيش‌تر EER مي‌باشد.

در استانداردهاي ملي تجهيزات خانگي بر اساس نوع و ظرفيت، کولر گازي پنجره‌اي

ملزم به داشتن نرخ بازده انرژي هستند.
برحسب انرژي:

برچسب انرژي صفحه‌اي حاوي اطلاعات مربوط به معيارها و مشخصات فني

در هر محصول و مقايسه‌ي آن‌ها با معيارها و مشخصات فني مصوب است.

اطلاعات مندرج بر روي برچسب بايد به صورت خوانا و واضح باشد،

برچسب بايد هم بر روي کولرگازي و هم بر روي کارتن بسته بندي در محلي نصب شود

که به راحتي قابل رويت باشد.
موارد مندرج در برچسب انرژي کولر گازي

هريک از نشانه‌ها به صورت زير معرفي مي‌شوند:
علامت استاندارد و نام برچسب کولر گازي
شاخص بازده انرژي کولر گازي
نسبت بازده انرژي، کولر گازي EER
ظرفيت سرمايش کولر گازي (برحسب بي تي يو بر ساعت)
ظرفيت سرمايش کولر گازي (برحسب کيلووات)
توان مصرفي اسپليت (برحسب کيلووات)
نوع کولر گازي
کلاس آب و هوايي اسپليت
ظرفيت گرمايش اسپليت (برحسب کيلووات)
بازده حرارتي کولر گازي
ظريب عملکرد سرمايش اسپليت
نام سازنده و مدل داخلي و بيروني کولر گازي
راهنماي خريد کولر گازي

برچسب انرژي اسپليت و موارد مندرج در آن:
اولين نکته‌ي انتخاب، تعيين سايز و ظرفيت متناسب کولر گازي است.
توصيه: ظرفيت و سايز مناسب اسپليت به ازاي هر متر مربع فضاي

اتاق بين 200 BTU است تا 300 BTU مگر اينکه واحد آپارتمان شما

در آخرين طبقه واقع شده باشد و سقف آن، پشت بام ساختمان باشد

که BTU 400 به ازاي هر متر مربع اتاق، مجاز خواهد بود.
مثال: براي اتاق نشيمن 40 متري که در وسط ساختمان واقع گرديده است

يک کولر گازي يا اسپيليت 12000 مي‌تواند کافي باشد.
محاسبه‌ي ميزان کاهش مصرف انرژي کولر گازي راندمان بالاتر نسبت به کولر گازي راندمان پايين‌تر

100*{1-(EER راندمان پايين / EER راندمان بالا)} = درصد صرفه جويي

در هنگام خريد کولر گازي بايد با وجود امکاناتي مانند دکمه‌ي عملکرد

کولر گازي و يا برنامه‌هاي اقتصادي کولر گازي و برنامه‌ي مديريت هوشمند اسپليت

توجه شود و موارد مختلف در اين زمينه از فروشنده مورد سوال قرار گيرد.
در هنگام خريد اسپليت به مزيت‌هاي تعمير و نگهداري و ارائه سرويس‌هاي خدمات

و پشتيباني کولر گازي توجه شود. ارائه‌ي روش‌هاي نگهداري درست توسط شرکت

تامين کننده مي‌تواند به عنوان يک اولويت در نظر گرفته شود. لازم است تا نحوه‌ي ارائه

و انواع خدمات کولر گازي نيز مورد سوال قرار گيرد. به عنوان مثال سرويس‌هاي ابتداي فصل و...

کولر گازي دو تکه يا اسپليت داراي مزايا زير مي‌باشد:

کولرگازي اسپليت به طور معمول داراي راندمان کمي بالاتر از کولر گازي پنجره‌اي مي‌باشد.

محدوديت نصب کولر گازي يا اسپليت کم‌تر است و مي‌توان کندانسور را

در مکان‌هاي مناسب‌تري قرار داد که خود موجب کاهش مصرف انرژي مي‌شود.

عدم انتقال صداي کندانسور به داخل فضاي تحت تهويه‌ي کولر گازي

استفاده از کولر گازي راندمان بالاتر به معني کارکرد کمتر کمپرسور

کولر گازي و افزايش طول عمر اسپليت نيز مي‌باشد.

ظرفيت کولرگازي بايد متناسب فضاي تحت سرمايش انتخاب گردد.

ظرفيت سرمايش کولرگازي عموما در 24000 مي‌باشد.
رتبه بندي برچسب انرزي به ازاي EER هاي مختلف براي کولر گازي به صورت زير است:
براي بهره ور بودن يک کولر گازي ابعاد مناسب بسيار با اهميت است.

الزاما هر کولر گازي بزرگ، بهترين اسپليت نمي‌باشد زيرا به طور يکنواخت

يک ناحيه را خنک نمي کند. بهره وري يک کولر گازي کوچک‌تر در يک دوره‌ي طولاني

بيش‌تر است و رطوبت هوا را نسبت به کولر گازي بزرگ‌تر که به تعداد مي‌شود به طور موثرتري کم مي‌کنند.

فاکتورهاي مهم ديگر که بايد در هنگام انتخاب کولر گازي مورد توجه قرار بگيرد

ارتفاع اتاق، سايه‌گير بودن اتاق، و ابعاد پنجره است.
نصب کولر گازي توسط افراد آموزش ديده و با صلاحيت انجام شود.
هنگامي که کولر گازي نصب مي‌شود بايد تراز شود تا سيستم آبرساني

داخلي با مکانيزم‌هاي ديگر به طور موثري کار کنند پانل داخلي کولر گازي

روي ديوار سالن يا اتاق بايد با فاصله مناسب 40 سانتي متر تا 50 سانتي متر از سقف نصب گردد.
کندانسور کولر گازي تا حد امکان در مکان مناسب با مشخصات زير نصب گردد:
در معرض نور مستقيم نباشد و ترجيحا در زير سايه‌بان قرار گيرد.
در معرض جريان هوا و وزش باد باشد و فاصله آن با ديوارها و موانع ديگر مناسب باشد.
انجام سرويس فصلي و تميز کردن کندانسور تا حد امکان راحت باشد.
اگر امکان نصب کولر گازي شما در گوشه اتاق است، در جست و جوي کولر گازي‌اي باشيد

که بتواند جريان هوا را در جهت مطلوب بر اساس جانمايي اتاق شما هدايت کند.

اگر شما مي‌خواهيد تا کولر گازي را در گوشه‌ي باريک انتهاي يک اتاق طويل نصب کنيد،

با استفاده از يک فن هواي سرد شده را به داخل اتاق بفرستيد.
توصيه‌هاي سازنده در هنگام نصب به کار گرفته شود.
واحد بيروني کولر گازي اسپليت يا پنجره‌اي نبايد در فضاهاي بسته باشد.

زيرا گرماي خروجي کولر گازي موجب افزايش دماي محيط و افزايش دماي محيط

نيز باعث موجب افت راندمان کولر گازي مي‌گردد.
اطراف کولر گازي پنجره اي و اطراف منفذ عبور لوله‌هاي ارتباط واحد داخلي با خارجي

کولر گازي يا اسپليت بايد به صورت مناسبي درزبندي شود.
هواي خنک کولر گازي از پنل داخلي به سمت رو به رو جريان مي‌يابد، بنابراين پنل داخلي

را درست در جايي قرار دهيد که رو به روي محل نشستن با حضور اعضاي خانواده باشد.

طول پرتاب هواي کولر گازي بر اساس ظرفيت معمولا بين 5 تا 10 متر مي‌باشد.

راهنماي انتخاب کولر گازي

کولر گازی گرین

شرکت تهویه مهاجر

برچسب ها: کولر گازی گری , داکت اسپلیت گرین , فن کوئل گرین , چیلر تراکمی گرین , مینی چیلر گرین VRF , گرین ,

[ بازدید : 0 ]

[ چهارشنبه 22 فروردين 1397 ] [ 11:06 ] [ مهاجر ]

[ ]

اسپليت يا کولر گازي؟


اسپيلت‌ها نسل برتر كولرهاي گازي هستند كه هواداران زيادي نسبت

به انواع خنک‌كننده‌هاي ديگر دارند. اين نوع خنک‌کننده‌ها مزيت‌هاي بسيار زيادي نسبت

به كولرهاي گازي و حتي آبي دارند. به همين دليل فروش بسيار بيش‌تري نسبت

به انواع كولرها پيدا كرده‌اند. طي چند سال اخير با واردشدن اين نسل از كولرها

تحولي بزرگ در خنک‌كردن و گرم‌كردن خانه‌ها و ادارات و ... به وجود آمده است.
اسپيلت‌ها نه‌تنها هواي اتاق را خنک مي‌كنند؛ بلكه بسياري از كارهايي را كه

براي هر كدام به دستگاهي جدا نياز است را هم انجام مي‌دهند.

اگر خيال خريد اين ابرخنک‌كننده‌ها را داريد با ما همراه باشيد.
2 نکته‌ي بسيار مهم:
اگر قصد خريد اين نوع كولرها را داريد بايد 2 نكته‌‌ي مهم را در نظر داشته باشيد؛

اول اينكه اسپليت‌ را از هر برندي كه خريداري مي‌كنيد حتما بايد تحت ليسانس

يک شركت ايراني باشد، اين شركت حتما بايد اين برند را حمايت و تاييد كند

و به قولي ضمانت‌ آن را بر عهده داشته باشد. در غير اين صورت اين احتمال وجود دارد

كه دستگاه اصل نباشد. شواهد بازار نشان مي‌دهد، اين احتمال به 80 درصد

هم مي‌رسد بنابراين اگر سراغ اسپليت‌هايي كه هيچ ضمانت‌نامه‌اي ندارند مي‌رويد،

قبل از خريد به اين فكر كنيد كه تا 80 درصد احتمال خريد دستگاه تقلبي

يا به اصطلاح «Fake» جيب شما را تهديد مي‌كند! روي اسپليت‌ها يک كمپرسور نصب شده

كه كار خنک كردن هوا در اين دستگاه را به عهده دارد. در واقع كمپرسورها

موتور اين دستگاه هستند. مي‌توانيد با در نظر گرفتن باركدي كه روي اين

كمپرسورها ثبت‌شده و چک‌كردن نام شركت و كشور توليد كننده‌ي آن،

اصل يا فرع بودن آن را تشخيص دهيد. متخصصان بازار مي‌گويند،

برندهاي ال‌جي، سامسونگ و نيا با ضمانت‌نامه‌هاي معتبر

بخش اعظمي از بازار را به خودشان اختصاص داده‌اند.
البته در كنار آن‌ها برندهاي موفق ديگري مثل کولر گازي اجنرال و

کولر گازي پاناسونيک را هم نبايد ناديده گرفت كه با ضمانت‌نامه‌هاي معتبر خود

سهم گسترده‌اي از بازار اسپليت‌ها را به خودشان اختصاص داده‌اند

و به صورت انحصاري كار مي‌كنند اما نكته‌ي دوم؛ اينکه بايد دقت كنيد

كه لوازم داخل كارتن كامل باشند. داخل جعبه‌ي اسپليت‌ها لوازم جانبي

مانند فيلترهاي يدكي، باتري‌هاي يدكي، كنترل‌ و حتي پمپ‌هاي آب وجود دارد

اما در برخي موارد ديده شده كه اين لوازم به‌طور جداگانه به فروش مي‌رسند.
اسپليت بهتر است‌ يا كولر گازي؟
همان‌طور كه گفتيم اسپليت‌ها نسل برتر كولرهاي گازي هستند

به‌طوري‌كه با وارد شدن آن‌ها به كشور، فروش كولرهاي گازي کاهش يافته.

اسپيلت‌ها نه تنها هوا را با دماي مورد علاقه‌ي شما هماهنگ مي‌كنند؛

بلكه رطوبت هوا را هم به حد استاندارد مي‌رسانند، باكتري‌هاي اتاق

را از بين مي‌برند و به وسيله‌ي فيلتري كه در آن‌ها تعبيه شده،

هوا را هم كاملا تصفيه مي‌كنند. همچنين به وسيله‌ي ماده‌اي بي‌بو و

بي‌رنگي كه از فيلتر اين دستگاه توليد و در هوا پخش مي‌شود،

ميكروب‌هاي معلق در هوا را نيز مي‌كشند و سرانجام اين‌كه حجم كانال

اين دستگاه بسيار بالاتر از كولرهاي گازي است، به طوري كه شما مي‌توانيد

با استفاده از اين دستگاه يک اتاق 50 متري را به دماي متعادل برسانيد.
نگران مصرف برق نباشيد:
نقطه‌ي ضعف بزرگ كولرهاي گازي مصرف بالاي برق آن‌هاست

اما اين كاستي در اسپيلت‌ها برطرف شده به طوري كه اسپيلت‌ها

به‌دليل مصرف برق بسيار متعادل‌شان در ميان خريداران زبان‌زد شده‌‌اند.

برچسب انرژي بيش‌تر اين دستگاه‌ها A است و همين يكي از بزرگ‌ترين

مزيت‌هاي اين خنک‌كننده‌هاي همه‌كاره است.
شيري‌ها محبوب‌ترند:
شما براي انتخاب رنگ اسپيلت‌ها بيش‌تر بايد به طراحي خانه‌ي

خود توجه داشته باشيد اما رنگ محبوب اين اجناس «شيري» است.

اما رنگ و مدل‌هاي جديدي در برندهاي متفاوت در بازار ديده مي‌شود،

مثل مدل‌هاي آجري با رنگ‌هاي چوبي، نقره‌اي و براق.
اول بدانيد بعد بخريد:
بدون اطلاعات كافي هرگز تصميم به خريد اين ابر خنک‌كننده‌ها نگيريد

شما بايد با اطلاعات كامل راهي بازار شويد. اطلاعاتي كه بايد درباره‌ي كولر گازي

داشته باشيد، عبارتند از: پنل (در كولرهاي اسپليت) توان گرمايش و سرمايش

هر پنل، نوع كمپرسور، برق مصرفي بر حسب آمپر، توان مصرفي كل بر حسب وات،

ابعاد اسپليت در اسپليت‌هاي پنجره‌اي، وزن خالص خود دستگاه، رده‌ي انرژي،

ميزان صداي دستگاه در هنگام كار و ... .
چند بي تي يو BTU؟!
براي اندازه‌گيري دستگاه‌هاي اسپليت از واحد (BTU) بي تي يو استفاده مي‌شود.

در حقيقت ميزان سرمادهي کولر با معيار BTU مشخص مي‌شود. BTU

بالاتر به معناي ميزان سرمادهي بيش‌تر در واحد زمان است

(نه اين‌که دماي باد کولر خنک‌تر است بلکه ميزان سرمايي که وارد محيط مي‌شود

بيش‌تر خواهد بود). اندازه‌ي اسپليت‌ها از 9000BTU شروع شده

و تا 96000 هم مي‌رود و استاندارد و پرفروش‌ترين آن‌ها 18000 است

كه يک اندازه‌ي استاندارد و بسيار مناسب براي يک خانه‌ي 100متري است.

اندازه‌ي 9000 و 12000 بيش‌تر براي شركت‌ها كه فضاهاي بزرگ‌تري دارند،

استفاده مي‌شود. اگر خانه‌ي مجلل و بزرگي داريد و مي‌خواهيد از 2 اسپليت استفاده كنيد،

مي‌توانيد از يك اسپليت به اندازه‌ي 18000BTU براي هال و پذيرايي

و يک اسپليت BTU 9000 براي آشپزخانه يا اتاق‌خواب استفاده كنيد.

اسپليت يا کولر گازي؟

کولر گازی گرین

برچسب ها: کولر گازی گری , داکت اسپلیت گرین , فن کوئل گرین , چیلر تراکمی گرین , مینی چیلر گرین VRF , گرین ,

[ بازدید : 0 ]

[ چهارشنبه 22 فروردين 1397 ] [ 10:58 ] [ مهاجر ]

[ ]

چگونگي بهره برداري بهينه از کولرهاي گازي و اسپليت ها

در صورتيکه مايل هستيد در کنار بهره مندي از هواي خنک و مطبوع

اسپليت و کولر گازي هزينه برق مصرفي شما خيلي بالا نباشد مي‌توانيد

دماي کولر را روي 26 درجه سانتي‌گراد تنظيم نماييد در اينصورت با وجود

روشن بودن فن پنل داخلي که مصرف برق آن بين 15 تا 30 وات است

در بيش‌تر زمان‌ها کمپرسور دستگاه که بيش‌ترين سهم را در برق مصرفي کولر دارد

خاموش خواهد بود. در اين‌جا مجددا ياد آوري مي‌نماييم قرار داشتن

پنل داخلي مستقيما روبروي محل نشستن ساکنين ضروري است.

اگر هنوز لامپ‌هاي آپارتمان خود را به لامپ‌هاي کم مصرف تغيير نداده‌ايد،

بدانيد گرماي حاصل از لامپ‌هاي قديمي تاثير بسزايي در ايجاد گرماي مزاحم

در ساختمان شما دارد و موجب افزايش زمان‌هاي کارکرد کولر اسپليت

و مصرف برق بيش‌تر مي‌گردد بنابراين لازم است فورا نسبت

به تعويض آن‌ها با لامپ‌هاي کم مصرف اقدام نماييد.

اگر سطح پنجره‌ها نسبت به سطح کل واحد شما زياد است

و يا پنجره رو به شرق و خصوصا رو به غروب داريد توصيه مي‌شود

جهت جلوگيري از ورود تشعشع گرمايي در تابستان از پنجره‌هاي

دو جداره يا پوشش هاي ضد حرارت و ضد UV روي سطح شيشه

پنجره‌ها استفاده نماييد. اين پوشش‌ها که به راحتي بر سطح شيشه

قرار مي‌گيرند يک‌بار براي هميشه خيال شما را از ورود تششع گرمايي

در تابستان و همچنين تششع سرما در زمستان راحت مي‌نمايد.

اما در خصوص پنجره‌هاي ساختمان‌ها بهترين گزينه

استفاده از پنجره‌هاي UPVC با شيشه‌هاي دوجداره و آنتي رفلکس مي‌باشد.

اگر در حال ساخت يا بازسازي ساختمان خود هستيد بهتر است

از پنجره‌هاي UPVC استفاده نماييد، زيرا اين پنجره‌ها با جلوگيري

از نفوذ هواي سرد و گرم و ورود صدا و غبار و ذرات معلق هوا

باعث بيش‌ترين آسايش و آرامش در محيط داخلي آپارتمان

خصوصا در شهرهاي شلوغ و آلوده مي‌شوند.

بهتر است با مديريت امور خانه، استفاده از اجاق گاز، اتو و ديگر لوازمي

که موجب ايجاد گرما در فضاي منزل مي‌گردد را بين ساعات 7 تا 10 شب انجام ندهيد.

چرا که گرماي حاصله موجب افزايش زمان کار کولر گازي و مصرف برق بيش‌تر مي‌گردد.

چگونگي بهره برداري بهينه از کولرهاي گازي و اسپليت ها

کولر گازی گرین

برچسب ها: کولر گازی گری , داکت اسپلیت گرین , فن کوئل گرین , چیلر تراکمی گرین , مینی چیلر گرین VRF , گرین ,

[ بازدید : 0 ]

[ چهارشنبه 22 فروردين 1397 ] [ 10:51 ] [ مهاجر ]

[ ]

آشنايي با کولر گازي

کولر گازي در صنعت تهويه و تبريد از جايگاه خاصي برخوردار است

زيرا به سرعت از گرماي محيط مي‌کاهد. برخلاف کولرهاي آبي،

رطوبت را افزايش نمي‌دهد. از اين جهت کولر گازي براي محيط هاي شرجي بسيار مناسب است.
کولر گازي معمولا در دو مدل ساخته مي‌شوند:
کولر گازي‌هاي يک تکه يا پنجره‌اي
کولر گازي‌هاي دو تکه يا اسپليت
کولر گازي‌هاي يک تکه‌ي ديواري، يا کولر گازي پشت پنجره‌اي،

خيلي متداول و مورد توجه مي‌باشد و به آساني در داخل قلب پنجره نصب مي‌شود.
ساختمان کولر گازي

در کمپرسور کولر گازي دو مکانيسم به کار گرفته شده است.

نوعي از اين کمپرسورها از پيستون و ميل لنگ طراحي شده‌اند.

اما نوع ديگري از کمپرسورها فاقد پيستون و ميل لنگ مي‌باشد

و موتور در حال چرخش (به واسطه‌ي فرم خاص) گاز را از مسير ورودي مکيده

و آن را وارد لوله رفت مي‌سازد اين نوع کمپرسورها را کمپرسورهاي دوراني مي‌نامند.

در کولر گازي از دو پروانه استفاده مي‌شود که عموما بر روي يک محور اصلي سوار شده‌اند.
يکي از پروانه‌هاي کولر گازي هوا را از مجراي ورودي مکيده و با وزش آن،

کندانسور، گرما را به محيط خارجي منزل يا محل کار مي‌راند، پروانه‌ي دوم

کولر گازي که به قسمت جلوي موتور فن متصل است هوا را از مجراي

ورودي مکيده و با وزش آن از ميان اوپراتور، سرما را به محيط وارد مي‌سازد.

در کولر گازي‌هاي دو تکه، کمپرسور و کندانسور در واحدي به نام يونيت

خارجي تعبيه شده‌اند. اين واحد در خارج از ساختمان نصب مي‌شود.

واحد تبخير يا اواپراتور و شير انبساط نيز در يک واحد به نام يونيت داخلي تعبيه شده‌اند.

کولر گازي‌هاي دو تکه عموما داراي دستگاه کنترل از راه دور مي‌باشند.

هوا در جهت ورود به محيط منزل يا محل کار از دريچه‌ي مخصوصي که به خروجي هوا معروف است مي‌گذرد.

به منظور جلوگيري از ورود گرد و غبار و موارد مشابه به داخل محيط منزل يا محل کار،

پشت خروجي هوا، فيلتر سيمي يا اسفنجي تعبيه مي‌شود.
گاهي ممکن است به دليل عدم تنظيم ترموستات و يا ازدياد

گاز شارژ شده اواپراتور و يا قسمتي از لوله برگشتي کولر گازي

برفک يا يخ‌ها ذوب شوند و در نتيجه آب از جدارهاي کولر گازي سرريز کند.

براي پيشگيري از اين مشکل ترتيبي اتخاذ شده است که در صورت بروز حالت

فوق آب به خارج از کولر گازي هدايت شود. اين وظيفه بر عهده سيني زير کولر گازي است.
در گوشه‌اي از سيني، لوله‌ي مخصوصي تعبيه شده است که اين آب‌ها از آن خارج مي‌شود.

براي جلوگيري از ريزش آب از کولر گازي، عموما به لوله‌ي مذکور شيلنگي متصل مي‌شود

و با قرار دادن آن بر روي سطح زمين از پراکنده شدن ذرات آب در محيط جلوگيري مي‌شود.

نحوه‌ي سرماسازي در کولر گازي

چگونگي ايجاد سرما در بسياري از وسايل سرماساز مانند کولر گازي،

يخچال، آب سردکن و... مشابه است، در کولر گازي، همانند يخچال،

از تبديل گاز به مايع به وسيله‌ي افزايش فشار و در نتيجه توليد سرما

که در اثر تبديل مايع به گاز ايجاد مي‌شود براي رسيدن به هدف مورد نظر

(خنک کردن محيط) استفاده مي‌کنند. در کولر گازي کندانسور به

وسيله‌ي هواي دميده شده بر روي کولر گازي گرماي لازم را از دست داده و گرما

به محيط منتقل مي‌شود و هواي گذرنده از اوپراتور سرد شده و محيط داخلي را سرد مي‌کند.

آشنايي با کولر گازي

برچسب ها: کولر گازی گری , داکت اسپلیت گرین , فن کوئل گرین , چیلر تراکمی گرین , مینی چیلر گرین VRF , گرین ,

[ بازدید : 0 ]

[ چهارشنبه 22 فروردين 1397 ] [ 10:28 ] [ مهاجر ]

[ ]

نکاتي براي تهيه‌ي کولر گازي

امروزه با گرم شدن کره‌ي زمين و البته گرم‌تر شدن فصل تابستان حتي در مناطقي که

زمستان‌هاي برفي دارند، وجود کولر در خانه‌ها ضروري به نظر مي‌رسد. از ميان دو نوع کولر پرکاربرد

در ايران، کولر گازي در بين تاسيسات برودتي از جايگاه خاصي برخوردار است.

زيرا به سرعت از گرماي محيط مي‌کاهد. تاسيسات برودتي سهمي حدود 26 درصد

از کل مصرف برق بخش خانگي را به خود اختصاص مي‌دهند.

اين سهم در شرايط آب و هوايي متفاوت و با توجه به نوع وسيله‌ي مورد استفاده مي‌تواند متغير باشد.

نحوه‌ي کارکرد کولرها با توجه به آبي و گازي بودن متفاوت است.
براي خريد يک کولر گازي مناسب، بايد به نکات مختلفي توجه کرد. برخي از آن‌ها را مي‌توانيد

در ادامه بخوانيد و برخي ديگر را حتما فروشنده به شما خواهد گفت.

تنها مي‌ماند حساسيت شما نسبت به نکات مهم که مسئله‌اي شخصي است

و اگر کسي به توصيه‌ها توجه نکند، مقصر خود اوست.

فاکتورهاي اوليه:

فاکتورهاي کلي براي خريد کولر گازي و استفاده‌ي بهينه از آن، شامل نکات زير است:

متراژ محل مورد نظر
تعداد پنجره‌ها
ساعات استفاده از کولر گازي
تعداد افراد ساکن در محيط اطراف کولر گازي
کاربري مکان

انواع کولر گازي:

کولر گازي موجود در بازار ايران معمولا در چند مدل زير هستند:

کولرگازي اسپليت تک پنل
کولرگازي اسپليت چند پنل (مولتي اسپليت)
کولرگازي اسپليت کنجي
کولرگازي پرتابل
کولرگازي پنجره‌اي
کولرگازي ايستاده
کولرگازي اسپليت کنسولي، سقفي زميني
کولرگازي اسپليت سقفي کانالي (Ceiling Concealed Duct)
کولرگازي اسپليت کانالي (Ducted Split)
سيستم‌هاي پيشرفته (VRF, MDV, DVM)
اطلاعاتي که بايد درباره يک کولر گازي داشته باشيد عبارتند از:
1- توان گرمايش و سرمايش هر پنل
2- نوع کمپرسور کولر گازي
سيلندر پيستوني مخصوص هواي معتدل
سيلندرپيستوني (تروپيکال) مخصوص هواي استوايي
روتاري مخصوص هواي معتدل
روتاري (تروپيکال) مخصوص هواي استوايي

نکاتي براي تهيه‌ي کولر گازي

برچسب ها: کولر گازی گری , داکت اسپلیت گرین , فن کوئل گرین , چیلر تراکمی گرین , مینی چیلر گرین VRF , گرین ,

[ بازدید : 0 ]

[ چهارشنبه 22 فروردين 1397 ] [ 10:24 ] [ مهاجر ]

[ ]

راه‌کارهايي براي صرفه‌جويي در مصرف انرژي کولرهاي گازي و اسپليت‌ها

روزهاي داغ تابستاني درحالي از راه رسيده‌اند که بيش‌تر از ناراحتي از گرما،

نگراني از قبض‌هاي نجومي برق دغدغه‌ي اصلي اين روزهاي مشترکان است.
کولرهاي گازي مهم‌ترين بازيگران اين روزها در تعيين قيمت قبض‌هاي برق به شمار مي‌روند،

اين درحالي است که کارشناسان راهکارهايي را پيشنهاد مي‌كنند که مي‌تواند

تاحدودي مصرف برق اين کولرها را تعديل کند.

به همين منظور کافي است در هنگام خريد اسپليت‌هايي را انتخاب کنيد

که داراي برچسب انرژي با درجه‌ي A يا B باشد زيرا مصرف برق کم‌تر

و کارايي بيش‌تري نسبت به ساير اسپليت‌ها دارند. از سوي ديگر کولرهاي گازي

بايد متناسب با شرايط آب و هوايي مکان زندگي انتخاب شود، استفاده از کولرهاي گازي

مناطق معتدل در مناطق گرمسيري، ضمن افزايش مصرف انرژي،

سرمادهي و عمر کولر بسيار کاهش مي‌يابد.
درحالي که به گفته‌ي کارشناسان سرويس کولرهاي گازي پيش

از شروع فصل گرما به کارکرد بهينه آن کمک خواهد کرد،

قرار دادن سايه‌بان براي کندانسور کولر گازي محيط خانه را خنک‌تر و مصرف انرژي

را کمتر مي‌کند، همچنين کاشتن يک يا چند اصله درخت در نزديکي

کولر گازي حدود 10 تا 15 درصد موجب کاهش مصرف انرژي خواهد شد.
استفاده‌ي بي‎مورد و يا همزمان از وسايل خانگي گرمازا مانند اجاق،

سماور، لامپ‎هاي متعدد و ... باعث افزايش گرماي محيط و نياز به استفاده

از کولر را افزايش مي‎دهد. اين درحالي است که کولرهاي گازي

معمولا داراي درجه‌ي تنظيم دما (ترموستات) هستند. تنظيم دما

بر روي دماي مناسب فصل گرما که بين 24 تا 26 درجه‌ي سانتي‌گراد است،

كه باعث مي‎شود تا هنگام رسيدن دماي اتاق به درجه‌ي دماي تنظيم شده،

کمپرسور کولر به طور خودکار خاموش شود و فقط فن دستگاه کار کند

و بنابراين انرژي کم‌تري مصرف کند.
براي بهينه‌سازي مصرف برق لازم است توجه کنيد کليد فن

در کولرهاي گازي به شما امکان مي‎دهد هنگام شب،

از دستگاه فقط براي تهويه استفاده کنيد و هزينه‌ي برق دستگاه

را به ميزان زيادي کاهش دهيد. همچنين براي جلوگيري از خروج سرما،

اطراف پنجره‎ها و درها را با نوارهاي درزگير عايق‎بندي کنيد.
در صورت امکان کولر گازي خود را در مسير باد نصب کنيد،

زيرا اين کار به علت کاهش فشار بر اسپليت باعث افزايش بازدهي آن

و کاهش مصرف انرژي مي‎شود. همچنين لازم است هنگام ترک ساختمان

در طول روز، سيستم سرمايش را خاموش کنيد.
کولرهاي گازي هزينه برق مصرفي را هفت برابر افزايش مي‌دهد.
سازمان بهره‌وري انرژي ايران اعلام کرده است که استفاده از کولرهاي گازي

تا هفت برابر هزينه‌ي برق مصرفي مشترکان را افزايش مي‌دهد.
اين سازمان با اشاره به نزديک شدن به فصل تابستان و استفاده مردم

از وسايل سرمايشي، نسبت به استفاده‌ي غير بهينه از کولرهاي گازي

در مناطق معتدل کشور هشدار داد.
بر اساس اعلام سازمان بهره‌وري انرژي ايران، استفاده از کولرهاي گازي

در مناطق گرم و شرجي از نظر فني و اقتصادي مناسب است

در صورتي که استفاده از اين نوع خنک کننده‌ها در مناطق معتدل کشور

به دليل بالا بردن ميزان مصرف برق و افزايش هزينه‌هاي برق آن، مناسب نيست.
توان مصرفي کولر گازي استاندارد، حدود چهار برابر کولرهاي آبي است

و اين امر با توجه به افزايش پلکاني قيمت برق، مي‌تواند بسيار حائز اهميت باشد

و تا هفت برابر موجب افزايش هزينه‌هاي برق مصرفي شود.

به منظور مديريت هزينه‌هاي برق مصرفي در تهيه و استفاده از تجهيزات

و وسايل سرمايشي به تناسب شرايط جغرافيايي با نوع وسيله سرمايشي انتخابي،

تناسب حجم محل با قدرت سرمايش وسايل انتخابي، تهيه و

خريد تجهيزات سرمايشي با نشان استاندارد و معتبر و

داراي رتبه‌ي انرژي بالا و تعمير و نگهداري به موقع توسط اشخاص مجاز دقت کنند.

راه‌کارهايي براي صرفه‌جويي در مصرف انرژي کولرهاي گازي و اسپليت‌ها

برچسب ها: کولر گازی گری , داکت اسپلیت گرین , فن کوئل گرین , چیلر تراکمی گرین , مینی چیلر گرین VRF , گرین ,

[ بازدید : 0 ]

[ چهارشنبه 22 فروردين 1397 ] [ 10:15 ] [ مهاجر ]

[ ]